Τμήμα Πληροφορικής

Πρόεδρος: 
Ελευθέριος Αγγελής
Γραμματέας: 
Μαρία Μηλώση
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής 
Πανεπιστημιούπολη 
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998410
Email: 

Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε ως Τμήμα της ΣΘΕ με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 200/91 (ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 είναι αυτοδύναμο και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εκπρόσωποι των μελών ΕΕΠ και ΕΤΕΠ, καθώς και αριθμός φοιτητών/ φοιτητριών ίσος με το 50% του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στο Τμήμα δεν υπάρχουν προς το παρόν τομείς. Όλες οι αρμοδιότητες των τομέων, όπως ορίζονται από το νόμο, ασκούνται από τη Γενική Συνέλευση.
Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του εξοπλισμού και τη στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τμήματος τεκμηριώνεται και από τους ακόλουθους αντικειμενικούς παράγοντες:

  • Tην εξωτερική αξιολόγηση που διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2011 με την ευθύνη της Α.ΔΙ.Π.
  • Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατατάσει το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφή
  • Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια στην κατηγορία "Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα" σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας QS.
  • Μεγάλο αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συγγραφή και έκδοση μεγάλου αριθμού βιβλίων Πληροφορικής.
  • Μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς.
  • Μεγάλο αριθμό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας.

Το Τμήμα Πληροφορικής στεγάζεται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών.