Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Σπυρίδων Παπαδημητρίου

atomeas-info@arch.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο