Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Ευαγγελία Αθανασίου

+30 2310995597

c-tomeas-info@arch.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο