Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

+30 2310995592,995470

c-tomeas-info@arch.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο