Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή

Αναστάσιος Λιάμπας

+30 2310995082

geoele@eled.auth.gr

 • Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τον Τομέα είναι:

  • Παιδαγωγική της ένταξης,
  • Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση,
  • Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση,
  • Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας,
  • Εισαγωγή στην παιδαγωγική,
  • Παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο,
  • Αναλυτικά προγράμματα: Θεωρία και πράξη,
  • Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία,
  • Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής καθυστέρησης στο γενικό σχολείο,
  • Εκπαιδευτικοί: αποστολή, ρόλος και επάγγελμα,
  • Μειονότητες και μαθηματικά,
  • Ψηφιακός γραμματισμός,
  • Παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας,
  • Ειδικά θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
  • Αυταρχισμός & δημοκρατία στο σχολείο & στη σχολική τάξη,
  • Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα,
  • Ειδικά θέματα παιδαγωγικής,
  • Σχολική αποτυχία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο