Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

+30 2310998895

jbarb@for.auth.gr

  • Ο Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων ασχολείται με την αξιοποίηση των δασών και των δασικών ξυλωδών και μη-ξυλωδών προϊόντων. Ειδικότερα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Δομής και Ιδιοτήτων Ξύλου, Συγκομιδής Δασικών Προϊόντων,  της Χημικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου και των Προϊόντων του και της  Λειτουργίας Βιομηχανιών Ξύλου. Ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 231/τευχος β/29.4.1983 & Υ.Α. 81/420).

Μετάβαση στο περιεχόμενο