Επιτροπή Υγείας – Ενημερωτικά

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών  που προσφέρονται μέσω της Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών λειτουργεί η υπηρεσία Διερμηνείας Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας σε φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην επαφή τους με το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας.

Επίσης θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα τις βασικές αρχές και καλές πρακτικές επικοινωνίας με κωφά και βαρήκοα άτομα. Τα σεμινάρια θα είναι ανοιχτά στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο