Κοινωνική μέριμνα φοιτητών

Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή,

η Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ μαζί με τις υπόλοιπες σχετικές δομές και φορείς του Πανεπιστημίου μας έχουν θέσει ως σκοπό τους την υποστήριξη των φοιτητών/τριών με προβλήματα προσβασιμότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε αυτά αφορούν σε κινητικά προβλήματα, είτε σε προβλήματα όρασης, ακοής ή και οιασδήποτε μορφής δυσκολίες πρόσβασης σε παρακολούθηση μαθημάτων, πρόσβασης σε εκπαιδευτικά συγγράμματα, επικοινωνία με τους καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό και τους άλλους φοιτητές κ.ά.

Παρακαλούμε, λοιπόν, όποιος φοιτητής/τρια έχει ανάλογα προβλήματα και επιθυμεί να αξιοποιήσει τις δομές και τις σχετικές δυνατότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιό μας, να συμπληρώσει τις αντίστοιχες φόρμες και να απευθυνθεί, εάν επιθυμεί, και αυτοπροσώπως – ή με εκπρόσωπο –  στην Επιτροπή Υγείας, στο Ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ, γραφείο 18,  δίπλα στην Αίθουσα Τελετών – εσωτερική είσοδο – (τηλ. 2310 995360, e-mail socialcom@ad.auth.gr)

1) Για να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγραφής Φοιτητών ΑΜΕΑ πατήστε εδώ

2) Για να συμπληρώσετε την αίτηση μεταφοράς πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο