Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόεδρος: 
Βασίλειος Γούναρης
Γραμματέας: 
Βασιλική Χαχοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998780
Email: 

Οι ιστορικές και αρχαιολογικές σπουδές κατείχαν ιδιαίτερη θέση στον αρχικό σχεδιασμό της Φιλοσοφικής Σχολής, γεγονός που υποδηλώθηκε με την παρουσία τριών ιστορικών και τριών αρχαιολόγων ανάμεσα στους πρώτους καθηγητές που αρχικά τη στελέχωσαν, οι μισοί περίπου του συνολικού αριθμού.  Από το 1984 το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι ένα από τα οκτώ τμήματα που ανήκουν στη Φιλοσοφική Σχολή.

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του τους ακόλουθους τίτλους:

  • Πτυχίο με ειδίκευση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία ή στην Κλασική Αρχαιολογία ή στην Βυζαντινή Αρχαιολογία ή στην Ιστορία του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, στην Ιστορία της Τέχνης, στην Αρχαία ή Βυζαντινή Ιστορία, στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, στην Ιστορία των Σλαβικών λαών ή στην Τουρκολογία, στην Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία ή την Αρχαιολογία.