Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: 
Πετρούλα Τσοκαλίδου
Γραμματέας: 
Ελένη Ναλμπάντη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγική Σχολή
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995090
ώρα επικ: 11-12
Fax: 
Email: 

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1984. Η σημερινή ταυτότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που στοχεύει στην αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών και των φοιτητριών, στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και στη διαμόρφωση ενός διεθνούς χαρακτήρα του Τμήματος μέσω συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού.

Το Τμήμα προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξάμηνα).
Πέραν του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Τμήμα προσφέρει μια σειρά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα οποία σχετίζονται με τις Επιστήμες της Αγωγής.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν ένα σύγχρονο προφίλ πανεπιστημιακού Τμήματος, που εκπαιδεύει αυριανούς εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής και παράλληλα ενέχει μια δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης, στην οποία συμβάλλει ο σχετικά ικανοποιητικός αριθμός νέων μελών ΔΕΠ και η πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα των μελών του.