Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Θεοδώρα Ιορδανίδου

+30 2310 995404, 995595, 995596, 995598

info@arch.auth.gr

  • Η Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων βρίσκεται στον 7ος όροφο του κτίριου εδρών στην Πολυτεχνική Σχολή (+30 2310 995595) και στον 1ο όροφο βρίσκεται η Γραμματεία που διαχειρίζεται τα φοιτητικά(+30 2310 995404).

Μετάβαση στο περιεχόμενο