Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή

Μαρία Βλάχου

+30 2310996186, 996158, 996267

info@cheng.auth.gr

  • Η γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων της σχολής. Στις αρμοδιότητες της γραμματείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

    1. Η οργάνωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και η έκδοση του δελτίου ειδικού εισητηρίου (πάσο). 
    2. Έκδοση, μετά από αίτηση του φοιτητή, πιστοποιητικών εγγραφής στο τμήμα και αναλυτικής βαθμολογίας.
    3. Έκδοση των ωρολόγιων προγραμμάτων των μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων.

    H Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Δ’ (μπαίνοντας στο βάθος δεξιά) και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 12:00 έως 13:30.

Μετάβαση στο περιεχόμενο