Πρόεδρος: 

Αθανάσιος Αϊδίνης

Γραμματέας: 

Ζαχαρίας Κουκουνάρης

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παιδαγωγική Σχολή

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995048
+30 2310 995028
+30 2310 995054

F: 

+30 2310 995063

E: 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 320/83 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87.  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, μαζί με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελούν την Παιδαγωγική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  παρέχει:  

  1. προπτυχιακό τετραετή κύκλο σπουδών,
  2. πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και
  3. δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις Επιστήμες της Αγωγής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει τους ακόλουθους τρεις τομείς:

  • Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών,
  • Τομέας Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών,
  • Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού.
Επιστροφή σε Παιδαγωγική Σχολή