Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πρόεδρος: 
Μαρία Λιτσαρδάκη
Γραμματέας: 
Ευαγγελία Τσιμπλούλη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124  Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997483
+30 2310 995174
Fax: 
+30 2310 995172
Email: 
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποσκοπεί στην πραγματοποίηση έρευνας, στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και στην προετοιμασία μελλοντικών ερευνητών στη γλώσσα, στη λογοτεχνία και στη μετάφραση.
Από το 1954-55 το Τμήμα λειτουργεί ως Γαλλικό Τμήμα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής Σχολής.Από το 1982, με το Ν.1268 λειτουργεί ως Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Αποτελεί τον έναν από τους δύο εθνικούς θεσμούς παροχής αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας των σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης καθώς και των κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όλης της επικράτειας.