Τμήμα Χημείας

Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Σπαθής
Γραμματέας: 
Λυδία Σταυρακάκη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997620
Fax: 
+30 2310 997642
Email: 

Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28.

Ο καθηγητής Τρύφων Καραντάσης ήταν ο πρώτος που δίδαξε το αντικείμενο της Γενικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο.

Στη δεκαετία του 1940 δημιουργήθηκαν τα τρία βασικά εργαστήρια, της Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας με πρώτους καθηγητές τους Κων/νο Καβασιάδη, Γέωργιο Βάρβογλη και Λέανδρο Καπάτο αντίστοιχα. Τα εργαστήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση του Τμήματος Χημείας που ιδρύθηκε το 1943 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Τους πρώτους αυτούς καθηγητές συνεπικούρησαν οι Κων/νο Βασιλειάδης, Εμμανουήλ Βογιατζάκης και Γεώργιος Τσατσαρώνης, που ήταν οι πρώτοι καθηγητές των εργαστηρίων της Αναλυτικής Χημείας, της Ανόργανης και Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας που δημιουργήθηκαν αργότερα.

Αυτοί οι πρωτοπόροι της διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο της Χημείας, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του τμήματος. Οι βοηθοί τους κατέχουν σήμερα τις θέσεις των καθηγητών στο Τμήμα και το έχουν οδηγήσει σε κορυφαία θέση μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων της χώρας. Στο πρόσφατο παρελθόν δημιουργήθηκαν νέα εργαστήρια με αντικείμενο τη Βιοχημεία, τη Χημεία Τροφίμων, την Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία και τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα Χημείας καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων του αντικειμένου της Χημείας.