Πρόεδρος: 

Γρηγόριος Παπαγιάννης

Γραμματέας: 

Ευδοξία Μαυρίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κτίριο Δ'   Πολυτεχνικής Σχολής, Ισόγειο

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996392

F: 

+30 2310 996292

E: 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Η ακριβής ονομασία του Τμήματος ήταν τότε Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, πράγμα που σήμαινε την κάλυψη δύο ευρύτερων επιστημονικών περιοχών και όχι μίας. Τα 2 τμήματα διαχωρίστηκαν από το ακαδημαϊκό έτος 1976-77 και δημιουργήθηκαν δύο νέα τμήματα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Με το Π.Δ. 266/93 το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Από το πανεπιστημιακό έτος 1993-94 άρχισε να λειτουργεί στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Το Τμήμα συμμετέχει πολύ δυναμικά σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά και Ελληνικά. Το Τμήμα ΗΜΜΥ συμμετέχει επίσης σε Διατμηματικά και Διευρωπαικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Επιστροφή σε Πολυτεχνική Σχολή