Φιλοσοφική Σχολή

Κοσμήτορας
Δημήτριος Μαυροσκούφης Καθηγητής
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Γραμματέας
Ξανθίππη Παπαδοπούλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής
Νέο Κτίριο, Αίθουσα 413, 4ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995173
Email: 

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925, μία δεκαετία περίπου μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, για να δοθεί στο έθνος μία νέα Φιλοσοφική Σχολή, που θα εξυπηρετούσε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της νέας Ελλάδος.

Η Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα της φυσιογνωμίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο σκοπός της Σχολής είναι διπλός, αφενός να καταρτίζει ικανά στελέχη για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου να ετοιμάζει επιστήμονες ικανούς για έρευνα σε μία ολόκληρη σειρά από τομείς των ιστορικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, στο πλαίσιο μίας Φιλοσοφικής Σχολής με κοινωνικό, πολιτιστικό και ερευνητικό προορισμό.

Για την πλήρωση των παραπάνω στόχων, έπειτα από αλλεπάλληλες αλλαγές στις διαιρέσεις της Σχολής, σήμερα απαρτίζεται από τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, που το καθένα χορηγεί χωριστό πτυχίο.

Επίσης περιλαμβάνει μουσεία, καλλιτεχνικές συλλογές, αρχεία και εκπαιδευτικά εργαστήρια.