Γραμματεία Γεωπονικής Σχολής

Γραμματέας: 
Μαρία Δερμεντζόγλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Γεωπονικής Σχολής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998636
+30 2310 995194
+30 2310 995193
+30 2310 995187
Email: 

Η Γραμματεία της Γεωπονικής Σχολής βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου της Γεωπονικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη.

Προσωπικό γραμματείας: 
Μαρία Καραβασίλη
Βρείτε τη γραμματεία στο χάρτη: 
post image